مقالات

مدیریت دارایی ها و بدهی ها

امروزه بنگاه های اقتصادی به ویژه بانک ها و موسسات مالی که روزانه اقدام به فعالیت های تجاری می نمایند، به طور فزاینده ای از حسابداری ارزش بازار برای برخی خطوط تجاری مانند اعطای وام بانکی، سپرده گذاری و کلیه فعالیت های بیمه ای استفاده می نمایند. رشد بازارهای مشتق شده، استراتژی های متنوعی را…

هوش تجاری سلف سرویس

هوش تجاری سلف سرویس شرکت فناوران اطلاعات انصار هدف هوش‌تجاری سلف سرویس، توانمندسازی کاربران نهایی است به صورتی که بتوانند با اتکا بر تحلیل‌های خود تصمیم‌گیری نمایند. هوش‌تجاری سلف سرویس، ابزارهای لازم برای ارزیابی و تحلیل داده‌ها را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. به این طریق، آنها می‌توانند گزارش‌های خود را با توجه به دیدگاه‌های…

ارزیابی صنعت و بازاریابی اینترنت اشیاء در ایران (قسمت چهارم)

با توجه به مدل تحقیق عوامل موثر بر بازاریابی اینترنت اشیا در ایران شامل متغیرهای مرتبط با عرضه اینترنت اشیاء شامل توانایی‌ها، تجارب و قابلیت‌های شرکت‌های داخلی از یک سو و عرضه محصولات از طریق همکاری با شرکت های بین المللی خارجی از سوی دیگر، همچنین متغیرهای مرتبط با تقاضای اینترنت اشیاء شامل بازار بالقوه…

ارزیابی صنعت و بازاریابی اینترنت اشیاء در ایران (قسمت سوم)

عوامل نهادی رسمی و غیر رسمی مانند سایر پدیده های اقتصادی، صنعت و بازار اینترنت اشیاء عمیقا به مجموعه متنوعی ازعوامل نهادی رسمی و غیررسمی وابسته است. عوامل نهادی تعیین کننده قوانین بازی در سطح کلان هستند و شامل عوامل نهادی رسمی همچون قوانین، مقررات و قانون اساسی و همچنین عوامل نهادی غیررسمی شامل هنجارهای…

ارزیابی صنعت و بازاریابی اینترنت اشیاء در ایران (قسمت دوم)

عوامل مرتبط با تقاضای اینترنت اشیاء مواردی از جمله اندازه بازار بالقوه برای نوآوری، تکنولوژی موجود، ارتباط متقابل با تکنولوژی‌های تکمیلی را به عنوان عوامل مرتبط با تقاضای نوآوری ارائه داده اند. در ادامه هر یک از این متغیرها تعریف خواهند شد. ۱- اندازه بالقوه بازار: اندازه بالقوه بازار تعیین کننده میزان سود می‌باشد. بازار…

ارزیابی صنعت و بازاریابی اینترنت اشیاء در ایران (قسمت اول)

مفهوم اینترنت اشیاء ایده اساسی پشت مفهوم اینترنت اشیاء حضور فراگیر اشیاء در اطراف مردم می‌باشد. اینترنت اشیاء که با پیشرفت‌های اخیر ابزارها و فناوری‌های ارتباطی، فراگیرتر شده است تنها شامل ابزارهای پیشرفته مانند تلفن همراه و کامپیوتر نیست بلکه شامل اشیاء روزمره مانند غذا، مبلمان، کاغذ، بناهای تاریخی، آثارهنری و غیره نیز می‌باشد. این…