مدیریت دارایی ها و بدهی ها

 


مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALM) یکی از مهم‌ترین موضوعات در برنامه‌ریزی استراتژیک بانک ها و شرکت های بیمه ای می باشد. مدیران این موسسات از آنجائیکه می بایست در پرتو عدم قطعیت‌های موجود در جریان نقدینگی و بازگشت و عدم بازگشت سرمایه گزاری ها اقدام به تصمیم گیری و برنامه ریزی آینده نمایند، نیازمند ایجاد تعادل مطلوب بین ریسک، نرخ بهره، بازگشت سرمایه و جریان نقدینگی می باشند. همچنین مدیران این موسسات معمولا با چندین هدف متناقض مواجه هستند که دستیابی به این موارد با انجام روش های معمول برنامه ریزی خطی امکان پذیر نمی باشد.

سیستم
مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALM) سیستمی متشکل از ابزار ها و روش‌های فنی است که از طریق بررسی، تحلیل و پیش بینی دارایی ها و بدهی های آینده در جهت ایجاد ارزش و کنترل ریسک به مدیران کمک می نماید. از آنجائیکه که این مورد یکی از وظایف اصلی مدیریت مالیاین موسسات می باشد، به طور گسترده از این تکنیک ها در جهت افزایش سود آوری با کنترل ریسک‌ها و به حداقل رساندن زیان‌های ناشی از تراکنش ها استفاده می نمایند.


تاریخچه ای مختصر بر مدیریت دارایی ها و بدهی ها برای بانک ها و شرکت های بیمه ای

پیش از دهه ۱۹۷۰میلادی، با توجه به ثابت بودن نرخ بهره در کشورهای توسعه یافته، ضرر و زیان ناشی از عدم تطابق دارایی و بدهی کم بود. عایدی حاصل از بدهی های آنها (به عنوان مثال سپرده ، بیمه نامه عمر) در دارایی ها (از قبیل وام، اوراق قرضه، املاک و مستغلات) سرمایه گذاری شده بودند. در دهه ۱۹۷۰ ، دوره ای از بی ثبات نرخ بهره آغاز شد و تا اوایل دهه ۱۹۸۰ ادامه یافت. این بی ثباتی پیامدهای خطرناکی برای موسسات مالی داشت که در نهایت منجر به رجوع موسسات به شیوه های مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALM) و تکامل این تکنیک ها گردید.

امروزه بنگاه های اقتصادی به ویژه بانک ها و موسسات مالی که روزانه اقدام به فعالیت های تجاری می نمایند، به طور فزاینده ای از حسابداری ارزش بازار برای برخی خطوط تجاری مانند اعطای وام بانکی، سپرده گذاری و کلیه فعالیت های بیمه ای استفاده می نمایند. رشد بازارهای مشتق شده، استراتژی های متنوعی را به منظور تسهیل در اختیار مدیران این موسسات قرار داده است. شاید بتوان گفت بازار اوراق بهادار مهمترین تحولی است که بنگاه ها را قادر ساخته تا مستقیماً با حذف دارایی ها و بدهی ها از ترازنامه، مستقیماً ریسک دارایی ها و بدهی ها را برطرف نمایند. این امر نه تنها ریسک دارایی ها و بدهی ها را کاهش می دهد بلکه ترازنامه را برای کسب و کار های جدید آزاد می نماید.

دامنه فعالیت مدیریت دارایی ها  بدهی ها (ALM)

امروزه دامنه فعالیت
مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALM) گسترش یافته است و دپارتمان های مرتبط با آن ریسک های گسترده تری از جمله ریسک های ارزی را نیز بررسی و کنترل می نمایند. از طرفی مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALM) برای شرکت های غیر مالی نیز گسترش پیدا کرده و شرکت ها از تکنیک های آن برای مدیریت نرخ بهره، ریسک نقدینگی و ریسک های مرتبط با ارزها استفاده می نمایند. در نهایت با توجه به فعالیت شرکت ها و موسسات مالی در جهت استفاده از مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALM) می توان گفت
مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALM) در چهارراهی بین مدیریت ریسک و برنامه ریزی استراتژیک قرار دارد و نه تنها راه حل هایی را برای کاهش ریسک ناشی از تعامل دارایی ها و بدهی ها ارائه می دهد ، بلکه بانک، شرکت بیمه و یا هر شرکت دیگر را با دورنمایی بلند مدت هدایت می نماید.

ماموریت های دپارتمان مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALM) برای بانک ها

اولین و اصلی ترین ماموریت این دپارتمان مدیریت ریسک های نرخ بهره و جریان نقدینگی برای جلوگیری از عدم تطابق بین جریان نقدی دارایی ها و جریان نقدی بدهی هاست. دلیل اینکه مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALM) از مفاهیمی مانند شکاف نقدینگی برای تعیین کمیت ریسک های نقدینگی و شاخص های ریاضی بیشتری مثل زمان، تغییرات نرخ بهره، تحدب و … استفاده می نماید موید همین موضوع می باشد. این امر منجر به ایمن سازی سیاست های اتخاذ شده مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALM) شده است.

در سال ۱۹۸۸ زمینه کاربرد مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALM) گسترش یافت. علاوه بر ریسک نقدینگی سنتی و نرخ بهره این دپارتمان نظارت بر سایر ریسک های مالی مانند ریسک های سرمایه گذاری را نیز در اختیار گرفت و به تدریج یک موقعیت اصلی در مدیریت بانک، غالباً در بخش مدیریت ریسک را به دست آورد.

به طور خلاصه دپارتمان مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALM) قصد دارد تا تصمیمات مالی یک بنگاه را به گونه ای هماهنگ کند که ساختار دارایی ها و بدهی ها، ضمن رعایت قوانین احتیاطی که توسط قانونگذار اعمال می شود ، هم مزایای مالی و هم ریسک های اساسی را به بهترین شکل ممکن بهینه نماید.

فرایند مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALM)

دامنه عملکرد فرایندی
مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALM) را می توان به شرح زیر توصیف کرد:

 • مدیریت ریسک نقدینگی
 • مدیریت ریسک های بازار
 • بودجه و برنامه ریزی سرمایه
 • برنامه ریزی سود پروژه ها
 • پیش بینی و تحلیل و تهیه ی برنامه های احتمالی

مدیریت ریسک نقدینگی

محاسبه نقدینگی به منظور سنجش عملکرد مؤثر موسسات مالی وابسته به عوامل متعددی می باشد. تضمین توانایی موسسات مالی در پاسخگویی نسبت به تعهدات خود، مدیریت نقدینگی می تواند احتمال بروز یک وضعیت نامطلوب را کاهش دهد. عامل نقدینگی در موسسات مالی از مؤسسات شخصی فراتر می رود، زیرا کمبود نقدینگی در یک موسسه می تواند پیامدهایی در کل سیستم داشته باشد. مدیریت موسسات مالی نه تنها باید میزان نقدینگی موسسات مالی را بطور مداوم اندازه گیری نمایند بلکه می بایست با استفاده از سیستم های هوشمند دریابند که چگونه الزامات نقدینگی تحت فرضیات مختلف تکامل می یابد. نقدینگی می بایست از طریق سررسید یا عدم تطابق جریان پول دنبال شود. به منظور محاسبه الزامات خالص بودجه، استفاده از نردبان سررسید و محاسبه مازاد تجمعی یا کسری بودجه در تاریخ های سررسید انتخاب شده به عنوان یک ابزار استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALM) باید توسط یک فلسفه مدیریتی که به وضوح  خطرات ریسک را مشخص می نماید، پشتیبانی شود. اطلاعات کلید فرآیند
مدیریت دارایی ها و بدهی ها هستند. روش های مختلفی برای اندازه گیری ریسک ها در سطح جهان وجود دارد. از محاسبه شکاف بین دارایی ها و بدهی ها که جزء روش های ساده محسوب می شود گرفته تا روش های مدیریت سودآوری تعدیل شده با ریسک که می توانند بسیار پیچیده باشند.

نتیجه گیری

هدف
مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALM) اطمینان از هماهنگی مناسب بین دارایی ها و بدهی ها برای دستیابی به سطح مشخصی از اهداف مالی با در نظر گرفتن ریسک و محدودیت های از پیش تعریف شده است. دپارتمان
مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALM) چه در یک شرکت بیمه و چه در یک بانک ، وظیفه مطالعه، تولید و ارائه توصیه هایی در مورد استراتژی بازاریابی و تخصیص دارایی را دارد.

در سال های اخیر ، دپارتمان
مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALM) به سه دلیل اصلی در یک بانک یا یک شرکت بیمه اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. اول، ابزارهای مدل سازی به طور فزاینده ای پیچیده تر هستند و باعث می شوند پیش بینی های مربوط به جریان نقدینگی مربوطه تسهیل شود. دوم، استانداردهای حسابداری، که در تجارت بسیار اساسی می باشند، به طور مداوم در حال تحول است. درنهایت ، ارتباطات مالی بطور فزاینده ای بین ذی نفعان تنظیم می گردد.


سامانه مدیریت دارائی ها و بدهی ها

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا درخواست دمو با شماره تلفن ۸۸۱۹۹۱۸۷ داخلی ۷۱۷ تماس حاصل فرمایید.

سامانه مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALM) شرکت فناوران اطلاعات انصار به عنوان اولین سامانه عملیاتی در کشور تضمین کننده کاهش ریسک های مورد نظر واحد های مالی بانک در ارتباط با دارایی و بدهی ها می باشد.

از مزایا و امکانات سیستم سامانه مدیریت دارایی ها و بدهی ها (ALM) می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 • امکان تعریف درخت Customize شده طبق نظر کاربر.
 • امکان تخصیص ویژگی به درخت تعریف شده.
 • امکان تحلیل درختواره تعریف شده بر اساس نمایه های زمانی مختلف.
 • امکان اعمال پارامترهایی مثل نرخ رشد، نرخ نکول و طبقات سررسید شده روی درختواره تعریف شده.
 • امکان دریافت گزارش شکاف.
 • اعمال پارامترهایی مثل نرخ سود، نرخ نکول ، طبقات سررسید شده روی گزارش شکاف.
 • تخصیص نرخ سود به سرفصل های درخت تعریف شده.
 • امکان تعریف سناریوی نرخ بهره.
 • امکان تحلیل حاشیه سود.
 • امکان تعریف سناریوی دیرش.