محاسبه گر تسهیلات فناوران اطلاعات انصار
محاسبه گر تسهیلات فناوران اطلاعات انصار

سامانه محاسبه گر تسهیلات شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات سامانه محاسبه گر تسهیلات شرکت فناوران اطلاعات انصار

 

محاسبه گر تسهیلات
محاسبه گر تسهیلات
شرکت فناوران اطلاعات انصار با توجه به سنت قرضه الحسنه و ترویج این سنت در نظام بانکداری و بر اساس نیازمندی های مشتریان بانکی اپلیکیشنی را توسعه داده است با قابلیت این امکان که با توجه به سپرده هایی که در بانک موجود دارید، بر اساس نرخ کارمزد ۲ درصد و میزان انتظار امتیاز تسهیلات که توسط شما مشخص و تایید می شود ، مقدارهای مبلغ تسهیلات ، مبلغ بازپرداخت ، مبلغ قسط و مدت پرداخت آن را محاسبه و به شما نمایش می دهد . حتی این امکان را برای افرادی که بدون سپرده هستند رو هم ایجاد کرده به این صورت که بتوانند میانگین موجودی خودشان را به صورت دستی وارد کنند.

امکانات سامانه محاسبه گر تسهیلات شرکت فناوران اطلاعات انصار

  • امکان محاسبه ی تسهیلات با سپرده مشتری
  • امکان محاسبه ی تسهیلات با وارد کردن سپرده به صورت دستی
  • نمایش لیست سپرده های مشتری در بانک
  • امکان پاکسازی اطلاعات در اپلیکیشن
  • امکان تعریف رمز ورود

پاسخ دهید