سیستم پرسنلی
سیستم پرسنلی

سیستم و سامانه پرسنلی شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات سیستم پرسنلی شرکت فناوران اطلاعات انصار

سیستم پرسنلی
سیستم پرسنلی
سیستم پرسنلی
سیستم پرسنلی
سیستم پرسنلی
سیستم پرسنلی
سیستم پرسنلی، نگهداری از اطلاعات شخصی و کاری هر یک از پرسنل را بر عهده دارد. به نحوی که با مراجعه به صفحه پرونده پرسنلی می تواند به سوابق کاری و آخرین تغییرات در پرونده پرسنل دسترسی داشت. بخشی از اطلاعات مورد نیاز در این سیستم توسط سیستم تشکیلات تامین و بروزرسانی می شود. سیستم پرسنلی از دو بخش اصلی به نام‌های اطلاعات پایه و عملیات جاری تشکیل شده است. در بخش اطلاعات پایه، اطلاعات اولیه مانند پرونده پرسنلی که در سایر بخش ها مورد نیاز است نگهداری می شود. در بخش عملیات جاری، فرآیند هایی قرار می گیرند که کاربر به طور روزانه با آنها سرو کار دارد. در این سیستم، تمهیدات  امنیتی بر روی پرونده پرسنل تا سطح فیلد لحاظ گردیده به نحوی که می توان تنها مجوز رویت برخی از اطلاعات یک پرسنل را به کاربران اعطا نمود. این سیستم همچنین دارای فرم هایی به نام کمیسیون انظباطی و ارزشیابی می باشد که روی محاسبه گروه شغلی در سیستم تشکیلات می تواند تاثیر مثبت و یا منفی داشته باشد.

امکانات سیستم پرسنلی شرکت فناوران اطلاعات انصار

 • پرونده پرسنلی شامل اطلاعاتی نظیر مشخصات عمومی ، مشخصات تکمیلی و محاسبه دستمزد
 • تعریف مشخصات بیمه
 • تعریف کمیسیون انظباطی
 • بایگانی اسناد و پرونده ها
 • سیستم ارزشیابی
 • جستجوی پرسنلی
 • محاسبه دستمزد
 • چاپ حکم
 • چاپ قرارداد
 • مشاهده مغایرت در پست های سازمانی
 • مشاهده مغایرت در پست ها با توجه به ساختار سازمانی
 • مشاهده پست های خارج از ساختار سازمانی
 • مشاهده وضعیت هایی نظیر معتبر، عدم شرایط احراز ،عدم شرایط ساختار سازمانی، عدم کلیه شرایط و عدم تطبیق شعبه برای پست های سازمانی هر فرد و با رنگ بندی متمایز
 • محاسبه و پیشنهاد گروه شغلی برای پرسنل با توجه به مدارک ، مهارت ها و سابقه کاری پرسنل
 • محاسبه و پیشنهاد پست پرسنل با توجه به شرایط احراز تعریف شده برای سازمان
 • محاسبه و پیشنهاد محل کار برای پرسنل با توجه به پست و ساختار نیروی انسانی تعریف شده برای سازمان همراه با رنگبندی متمایز
 • مشاهده محل کارهای تخصیص داده شده به پرسنل سازمان که در ساختار سازمانی تعریف نشده اند

 

پاسخ دهید