سیستم نگهداری املاک
سیستم نگهداری املاک

سامانه و سیستم نگهداری املاک شرکت فناوران اطلاعات انصار

سیستم نگهداری املاک
سیستم نگهداری املاک
سیستم نگهداری املاک
سیستم نگهداری املاک
سیستم نگهداری املاکوظیفه نگهداری اسناد مالکیت مرتبط با املاک و خودروها و تهیه آمار و گزارش‌های لازم را بر عهده دارد. در این سامانه میتوان انواع دارایی‌ها از جمله ملک و خودرو را با توجه به وضعیت مالکیت، موقعیت دارایی، نوع کاربری و نوع عملیاتی که روی اسناد انجام می شود به ثبت رساند. در این سیستم پس از ثبت مواردی همچون تحویل و دریافت اسناد مربوط به خودرو و ملک و آخرین تغییرات آنها، میتوان در هر لحظه گزارش‌هایی از سوابق و آخرین وضعیت املاک و اسناد مربوط به آنها دریافت نمود.

 


امکانات سیستم نگهداری املاک شرکت فناوران اطلاعات انصار

 • امکان تعریف موقعیت دارایی ها
 • امکان تعریف وضعیت مالکیت دارایی ها
 • امکان تعریف نوع کاربری دارایی ها
 • امکان تعریف دلیل انجام عملیات بر روی اسناد
 • امکان تعریف نوع عملیات برروی اسناد
 • امکان تعریف خودرو با توجه به ساختار سازمانی
 • امکان تعریف ملک با توجه به ساختار سازمانی
 • امکان پیوست ضمیمه فایل مربوط به هر یک از دارایی های ملک و خودرو تعریف شده
 • امکان ثبت تحویل / دریافت هر کدام از اسناد ملک یا خودرو با توجه به ثبت اولیه در فرم های مورد نظر خودشان
 • قابلیت ایجاد گزارشات متنوع برای هر یک از داراییهای تعریف شده و عملیات تحویل /دریافتی که برروی اسناد شده است
 • امکان ارتباط با سیستم اموال برای مشخص نمودن مواردی مانند ارزش دفتری ، قیمت تمام شده و …

 

 

 

 

پاسخ دهید