سیستم مدیریت کیفیت (ایزو)
سیستم مدیریت کیفیت (ایزو)

سامانه و سیستم نگهداری مدیریت کیفیت(ایزو) شرکت فناوران اطلاعات انصار

سیستم مدیریت کیفیت (ایزو)
سیستم مدیریت کیفیت (ایزو)
سیستم مدیریت کیفیت (ایزو)
سیستم مدیریت کیفیت (ایزو)
سیستم مدیریت کیفیت (ایزو)
سیستم مدیریت کیفیت (ایزو)
سیستم مدیریت کیفیت (ایزو)
سیستم مدیریت کیفیت (ایزو)
امروزه بسیاری از سازمان‌ها به نقش سیستم در هدایت و هماهنگ کردن فعالیت‌ها در جهت اهداف سازمان پی برده‌اند. با توجه به نیاز کسب‌وکارها به ابزارهای مدیریتی نوین، می‌توان از امکانات و گزارشاتی که سیستم در اختیار مدیران سازمان‌ها قرار می‌دهد، به صورت کارا و موثری، بهره برداری نمود.  سیستم‌های مدیریت کیفیت می‌توانند با رویکردهای متفاوتی به بررسی فعالیت‌ها، محصولات و خدمات سازمان بپردازند.
همان‌طور که ارتقاء سطح خدمات، بهبود و افزایش بهره‌وری، نظام‌مند نمودن فعالیت‌ها و فرآیندها از جمله دغدغه‌های مدیران سازمان‌ها در طول سال‌های اخیر بوده است. با پیاده‌سازی سامانه مدیریت کیفیت شرکت فن آوران بانک انصار بر مبنای استاندارد خانواده ISO9001 علاوه بر دست‌یابی به اهداف فوق، روند اجرایی تمامی فرآیندها به طور مستمر بهبود یافته و مدیران ارشد سازمان‌ها را در راه رسیدن به اهداف عالی سازمانشان همراهی خواهند نمود. از مزایای سیستم های مدیریت کیفیت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.
 • مدیریت فرآیندها و قابلیت اندازه‌گیری عملکرد فرآیندها
 • انسجام و در دسترس پذیر نمودن مستندات فرآیندها
 • نظام‌مند نمودن فعالیت‌ها
 • بهبود مستمر فعالیت‌ها و فرآیندها با توجه به الزامات استاندارد و مدل PDCA
 • مدیریت یکپارچه برنامه‌های ممیزی داخلی
 • پایش و مدیریت متمرکز شاخص‌ها

 


امکانات سیستم مدیریت کیفیت شرکت فناوران اطلاعات انصار

 • قابلیت تعریف و کدگذاری انواع مدارک و مستندات موجود
 • قابلیت ثبت اطلاعات فرآیند به ریز فعالیت
 • قابلیت ثبت و به روز‌ رسانی اطلاعات فرآیندها شامل زیر ساخت‌ها، صلاحیت شاخص‌ها، ورودی، خروجی و مدارک مرتبط با فرآیندها
 • امکان نمایش فرآیندها و ارتباط بین ورودی و خروجی آن‌ها به بهترین روش
 • امکان شناسایی فرآیندهای بحرانی در کل سازمان
 • امکان ایجاد ارتباط بین فرآیندها در جهت اهداف عالی سازمان
 • امکان پیگیری و پایش شاخص‌های فرآیندها و ثبت سوابق مربوطه
 • امکان بایگانی سوابق مستندات مدیریت کنترل کیفیت
 • امکان ثبت پیشنهادها و انتقادهای اصلاحی
 • قابلیت ثبت اطلاعات ممیزی داخلی
 • قابلیت تعریف چک لیست‌های ممیزی
 • قابلیت ثبت نتایج ممیزی
 • قابلیت ثبت موارد عدم انطباق و اعلام هشدار جهت پیگیری
 • قابلیت تهیه انواع گزارش‌های متنی و نموداری
 • قابلیت برنامه ریزی زمان انجام ممیزی سالانه و ماهانه
 • امکان ارزیابی اولیه تامین کننده
 • امکان ارزیابی دوره‌ای تامین کننده
 • قابلیت ارتباط اهداف کیفی سازمان با فرآیندها
 • قابلیت ثبت اقدام اصلاحی و پیشگیرانه
 • قابلیت ثبت و درج شواهد عینی ممیزی در نرم‌افزار
 • قابلیت دریافت نقشه و جریان فرآیند در فایل
 • گزارش اسناد و مستندات (فرآیندها، روش کاری، نظام مدیریت کیفیت)
 • گزارش ممیزی‌های انجام شده
 • گزارش کنترل شاخص‌ها و معیارهای سازمانی
 • گزارش اقدامات اصلاحی پیشگیرانه جهت بهبود سیستم
 • گزارشات آماری و تحلیلی میزان عدم انطباق‌هاگزارشات میزان تحقق اهداف کیفی و کلی سازمان

 

پاسخ دهید