سیستم حضور و غیاب
سیستم حضور و غیاب

سامانه و سیستم حضور و غیاب شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات سیستم حضور و غیاب شرکت فناوران اطلاعات انصار

سیستم حضور و غیاب
سیستم حضور و غیاب
سیستم حضور و غیاب
سیستم حضور و غیاب
سیستم حضور و غیاب
سیستم حضور و غیاب
سیستم حضور و غیاب
سیستم حضور و غیاب

سیستم حضور و غیاب، تردد پرسنل در سازمان را ثبت نموده و پس از پردازش داده های ورودی، آنها را تبدیل به پارامترهای مورد نیاز برای استفاده در سیستم حقوق و دستمزد می‌نماید. با توجه به قابلیت دریافت اطلاعات ورود و خروج پرسنل از دستگاه کارت خوان، هر کاربر می تواند به درج اتوماتیک انواع تردد از جمله ماموریت ها و مرخصی های ساعتی بپردازد.

شیفت‌های کاری  پرسنل نیز در این سیستم تعریف شده و می توان یک دوره را با دو بازه تاریخی متفاوت ثبت کرد. این قابلیت این امکان را می دهد که بتوان در محاسبات، روزهای کارکرد را با یک بازه تاریخی و سایر  پارامترها را با بازه تاریخی دیگر محاسبه نمود.

در این سیستم گزارش تردد پرسنل به صورت نمودار میله ای به تفکیک روز و ساعت، جهت نمایش گرافیکی رفت و آمد پرسنل در روز های یک دوره قابل ملاحظه است. در این گزارش، مقاطع رفت و آمد پرسنل به تفکیک نوع تردد با رنگبندی از هم متمایز شده است. در فرم گزارش قابلیت ویرایش مقاطع با توجه به سطوح دسترسی تعریف شده برای پرسنل میسر است. همچنین امکان ردیابی اشخاص با توجه به دستگاه ثبت کننده ورود و خروج وجود دارد .

در قسمت محاسبات، تمامی کارکردهای پرسنل، در دوره تعیین شده به ریز محاسبه شده و به کاربر نمایش داده میشود. پس از تایید توسط کابر نهایی، مجموع این پارامتر ها در سیستم حقوق و دستمزد به صورت اتوماتیک اعمال می شوند.


امکانات سیستم حضور و غیاب شرکت فناوران اطلاعات انصار

 • امکان تعریف انواع شیفت ها برای پرسنل (ساعتی ، معمولی ، دوره ای)
 • امکان تعریف دوره های کاری
 • امکان تعریف تقویم
 • امکان تعریف مقطع شیفت با توجه به نیاز سازمان و تعیریف زمانبندی برای آن مقطع
 • امکان تخصیص مقاطع تعریف شده به روز های تقویم
 • امکان تعریف تنظیمات حضور و غیاب با توجه به سازمان
 • امکان اعطای دسترسی به مدیران و پرسنل برای مشاهده کارکرد سایر پرسنل و نمودار میله ای به طور مستقل
 • محاسبه مرخصی گرفته شده و مانده مرخصی تا روز جاری برای پرسنل با شیفت های متفاوت
 • ثبت تغییرات شیفت های پرسنل در روز های مختلف
 • امکان دریافت اطلاعات از دستگاه کارت خوان و پردازش ساعات ماموریت و مرخصی و اعمال آن در برنامه
 • نمودار میله ای برای نمایش ساعات حضور و مرخصی و ماموریت ها
 • واسط گرافیکی زیبا و کارآمد نمودار میله ای جهت مشاهده کارکرد روزانه پرسنل در یک نگاه
 • اعمال تغییرات بر نمودار میله ای برای پرسنل با سطوح دسترسی تعریف شده
 • امکان محاسبه کارکرد و غیبت تا یک روز خاص
 • امکان تائید و یا رد تائید برای مرخصی ها و ماموریت های گرفته شده
 • امکان تعریف دو بازه تاریخی برای یک دوره . جهت نمایش در نمودار میله ای و محاسبات حضور و غیاب
 • محاسبه جزئیات کارکرد به ریز و ارسال کلی برای سیستم حقوق و دستمزد برای پرسنل با شیفت های متفاوت (شیفت ساعتی ، شیفت های معمولی ، شیفت های دوره ای مثل نگهبان) در چند ثانیه
 • جزئیات کارکرد شامل :کارکرد، اضافه کار عادی ، اضافه کار تعطیل رسمی اضافه کاری شب ، کسر کار ابتدا ،کسر کار بین ، کسر کار انتها ، مرخصی استحقاقی ، مرخصی استعلاجی ، بدون حقوق ، اضافه کار ماموریت ، حضور پرسنل ساعتی ، مرخصی ساعتی آموزشی
 • مشاهده اطلاعات کارکرد به ریز تا روز جاری برای هر پرسنل با توجه به دسترسی های امنیتی

 

 

پاسخ دهید