سیستم انبار فناوران اطلاعات انصار
سیستم انبار فناوران اطلاعات انصار

سیستم و سامانه انبار شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات سیستم انبار شرکت فناوران اطلاعات انصار

سیستم انبار
سیستم انبار
سیستم انبار
سیستم انبار
سیستم انبار
سیستم انبار
سیستم انبار
سیستم انبار

 

سیستم انبارداری شرکت فناوران اطلاعات کلیه فرآیندهای انبار را از لحظه ورود تا خروج کالا ساماندهی و شامل ۳ گروه فرآیندی دریافت کالا، نگهداری و تحویل کالا است.

سیستم انبارداری
به عملیات «تخلیه و بارگیری» و «نگهداری» کالاهای موردنیاز بنگاه‌ها یا بخشهای مختلف سازمان در انبارهایی با شرایط مناسب تا زمان استفاده گفته می‌شود که باید در آن مدیریت ظرفیت (Capacity management)، مدیریت نقطه سفارش (Min to order)، مدیریت موجودی (Min to Stock) و جلوگیری از صفر شدن موجودی (Reorder)، بهینه‌سازی چیدمان، قفسه‌بندی و مدیریت انبارک‌های انبار (Location)، مدیریت تاریخ انقضاء لحاظ شود.

از فعالیت‌های مرتبط با انبارداری می‌توان حسابداری انبار را نام برد که درصورتی‌که از نرم‌افزار یکپارچه فناوران اطلاعات انصار استفاده شود از دوباره‌کاری و حذف اطلاعات انبار به‌شدت کاسته می‌شود و به‌سرعت عملیات حسابداری افزوده می‌شود. در این قسمت ضمن قیمت‌گذاری موجود کالا به روش‌های میانگین و FIFO، موجودی ریالی از غیر ریالی تفکیک شده و امکان تبدیل موجودی کالا به موجودی اموال (دارایی ثابت) در صورت ارتباط با سیستم اموال به‌راحتی امکان‌پذیر است.

انبارداری شامل مدیرت قرار گرفتن جنس در انبار و مدیریت کنترل مؤثر از زمان دریافت تا لحظه تحویل است. واضح است که تطابق موجودی واقعی با موجودی دفتری بسیار با اهمیت است. در این سیستم ضمن ارائه گزارش‌های تعدادی و ریالی به انباردار و حسابدار فرآیندهای انبارگردانی به‌صورت کاملاً مکانیزه پوشش داده شده و امکان شمارش موجودی کالا در انبار و دارایی‌های نزد اموال را در چندین مرحله فراهم شده است.

استفاده از نرم‌افزار انبارداری شرکت فناوران اطلاعات انصار باعث بهبود هرکدام از این فرآیندها می‌شود. به‌عنوان‌مثال افزایش سرعت و دقت در دریافت و تحویل کالا به‌واسطه وجود درخواست‌های سیستمی ، وجود اطلاعات از محل نگهداری کالا ، هشدار در زمان رسیدن به حداقل موجودی کالا ،  همچنین امکان گزارش‌گیری از اقلام کم گردش و راکد ، همگی باعث بهبود عملکرد سیستم انبار و درنتیجه بهبود انبارداری سازمان می‌شود.


امکانات سیستم انبار شرکت فناوران اطلاعات انصار

 • تعریف انبار و مشخصات آن
 • تعریف انبار دارها
 • مشخصات سیستم ریالی انبار
 • مشخصات کالاها
 • تخصیصات کالا و اموال
 • انبار گردانی و انواع آن
 • سفارش خرید و وضعیت انها
 • درخواست و سفارش خرید
 • انواع عملیات های تعدادی
 • عملیات های ریالی
 • انبار گردانی
 • گزارش کاردکس
 • گزارش های تعدادی
 • گزارش های ریالی
 • گزارش قطع شناخت
 • گزارش مرکز هزینه و استقرار
 • گزارش عودت اموال
 • گزارش درخواست کالا
 • گزارش لیست اموال

 

 

پاسخ دهید