سامانه کشف روابط بین شرکت های فعال در بورس فناوران اطلاعات انصار
سامانه کشف روابط بین شرکت های فعال در بورس فناوران اطلاعات انصار

سامانه کشف روابط بین شرکت های فعال در بورس شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات سامانه کشف روابط بین شرکت های فعال در بورس فناوران اطلاعات انصار

 

سامانه کشف روابط بین شرکت های فعال در بورس فناوران اطلاعات انصار
سامانه کشف روابط بین شرکت های فعال در بورس فناوران اطلاعات انصار
سامانه کشف روابط بین شرکت های فعال در بورس
سامانه کشف روابط بین شرکت های فعال در بورس
تحلیل بازار سهام همواره به‌عنوان یک کار پر چالش در نظر گرفته می ­شود. یکی از دلایل مهم این امر عدم وجود قطعیت در نحوه حرکت بازار سهام می‌باشد. شرکت فناوران اطلاعات انصار با ارائه راهکاری هوشمند و با استفاده از الگوریتم ­های یادگیری ماشین توانسته است با دقت قابل قبولی روابط بین شرکت ­های فعال در بورس را استخراج کرده و تاثیر افزایش یا کاهش قیمت سهام شرکت­ها بر روی یکدیگر را تعیین کند.

 


امکانات سامانه کشف روابط بین شرکت های فعال در بورس فناوران اطلاعات انصار

  • هوشمند سازی کشف روابط بین شرکت های فعال در بورس
  • حذف تحلیل های دستی و اتوماتیک سازی تحلیل ها با استفاده از روش های داده کاوی
  • تعیین تاثیر افزایش یا کاهش قیمت سهام شرکت ها بر روی یکدیگر
  • کشف الگوهای مکرر در رابطه بین شرکت های بورسی
  • دخالت ندادن قضاوت ها و تجربیات شخصی در تعیین روابط بین شرکت های فعال در بورس
  • تولید قوانین قابل تفسیر به زبان فارسی

پاسخ دهید