سامانه کارت اعتباری متوازن (BSC) فناوران اطلاعات انصار
سامانه کارت اعتباری متوازن (BSC) فناوران اطلاعات انصار

سامانه bscشرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات سامانه BSC شرکت فناوران اطلاعات انصار

سامانه کارت اعتباری متوازن (BSC) فناوران اطلاعات انصار
سامانه کارت اعتباری متوازن (BSC) فناوران اطلاعات انصار
سامانه کارت اعتباری متوازن (BSC) فناوران اطلاعات انصار
سامانه کارت اعتباری متوازن (BSC) فناوران اطلاعات انصار
سامانه کارت اعتباری متوازن (BSC) فناوران اطلاعات انصار
سامانه کارت اعتباری متوازن (BSC) فناوران اطلاعات انصار
بقا و موفقیت سازمان ها در محیط پر تنش و رقابت محور دنیای معاصر که تغییر و تحول، سرعت، پیچیدگی و عدم اطمینان، خاصیت اصلی آن است نیازمند اتخاذ و اجرای استراتژی های اثربخش و بهبود مستمر عملکرد است. این مهم، از طریق طراحی و تعیین اهداف و استراتژی ها، برنامه ریزی و اجرای استراتژی ها و به تبع آن کنترل و ارزیابی عملکرد محقق می گردد. بر خلاف تصور بسیاری از مدیران، دلیل موفقیت سازمانهای برتر، نه داشتن یک استراتژی خوب بلکه اجرای خوب یک استراتژی است. البته به آن معنا نیست که داشتن یک استراتژی موفق هیچ ارزشی ندارد، بلکه مقصود این است که یک استراتژی هر چه قدر هم که خوب تدوین شده باشد اگر اجرا نشود، با نداشتن آن استراتژی یا حتی بد بودن آن هیچ تفاوتی نخواهد کرد. موفقیت استراتژیک زمانی حاصل می شود که استراتژی صحیح به شکلی صحیح پیاده سازی شده باشد.
دراین راستا سامانه BSC شرکت فناوران اطلاعات انصار قادر است با تعریف فعالیت ها از جنبه های مورد نظر کارت امتیازی متوازن شامل مالی، مشتریان، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری مدیران را در موفقیت یا عدم موفقیت آنان در اجرای استراتژی های مورد نظرشان یاری نماید.

امکانات سامانه BSC شرکت فناوران اطلاعات انصار

– تنظیم مقادیر شاخص ها و بودجه

– امکان بارگذاری اطلاعات شاخص های محاسباتی به فرمت اکسل

– مشاهده سطوح سرفصل ها

– مشاهده اطلاعات شعب و ویرایش آنها

– تعیین ضریب برای هر ماه و تعریف زمانبندی برای بارگذاری فایلهای اکسل

– امکان ایجاد گزارش از شعب برای تاریخ خاص (در بخش محاسبات) که شامل :

  • گزارش عملکرد کل شعب براساس هر شاخص
  • گزارش مقایسه بودجه و عملکرد کل شعب براساس هر شاخص
  • امتیازدهی به کل شعب براساس هر شاخص
  • امتیازدهی به کل شعب براساس همه شاخص ها

– امکان گزارش­گیری با اطلاعات زیر (در بخش کارنامه) :

  • کارنامه شعبه در روز مشخص که برای هر شعبه در شاخص­ های مختلف امتیاز و رتبه اختصاصی را نشان می­دهد و این شاخص­ها براساس گروه شاخص ­ها، گروه ­بندی شده­ اند.
  • کارنامه استان در روز مشخص که برای هر استان در شاخص ­های مختلف امتیاز و رتبه اختصاصی را نشان می­ دهد و این شاخص­ها براساس گروه شاخص­ها، گروه ­بندی شده­اند.
  • امتیازات شعبه (امتیازدهی به کل شعب براساس هر گروه شاخص)
  • امتیازات استان (امتیازدهی به کل شعب براساس هر گروه شاخص)

– گزارش اطلاعات روند پروژه ­ها، منابع انسانی و روند فعالیت­ های سازمان (در بخش EPM)

– گزارش­ گیری براساس پروژه و فعالیت مربوطه و افرادی که در آن سهیم بوده ­اند.

– ارائه درخت استراتژی با درنظر گرفتن چهار منظر و امتیازدهی به آنها

– ارائه نقشه استراتژی از چهار منظر و نمایش رابطه علل و معلولی بین آنها

– ارائه لیستی از شاخص های کلیدی عملکرد و وضعیت هرکدام به همراه مقادیر محاسباتی مانند واریانس و …

پاسخ دهید