سامانه وصول مطالبات فناوران اطلاعات انصار
سامانه وصول مطالبات فناوران اطلاعات انصار

سامانه وصول مطالبات شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات سامانه وصول مطالبات شرکت فناوران اطلاعات انصار

 

سامانه وصول مطالبات فناوران اطلاعات انصار
سامانه وصول مطالبات فناوران اطلاعات انصار
سامانه وصول مطالبات فناوران اطلاعات انصار
سامانه وصول مطالبات فناوران اطلاعات انصار
نرم افزار پیگیری وصول مطالبات می‌تواند به بانک در زمینه کاهش مطالبات معوق و پیگیری سیستماتیک پرونده‌های معوق و کاهش هزینه‌های زیاد پیگیری کمک شایانی نماید. با اجرای این نرم افزار زمینه کنترل و نظارت بر روی وصول مطالبات بانک‌ها فراهم می‌گردد و بانک می‌تواند سرعت جریان پیگیری و نظارت بر وصول مطالبات را افزایش داده و در بکارگیری نیروی انسانی صرفه جویی کند.

با اجرایسیستم وصولات مطالبات شرکت فناوران اطلاعات انصار:

 • کاهش اشتباهات سهوی یا عمدی کارکنان جهت وصول مطالبات
 • مدیریت بر زمان و جلوگیری از اتلاف وقت و سایر منابع سازمان
 • افزایش نظارت و کنترل به صورت سیستماتیک بر روی پرونده‌های معوق شعب
 • افزایش نظارت و کنترل به صورت سیستماتیک بر روی پرونده‌های سیستماتیک
 • نظارت و پیگیری بر تمامی مراحل وصول مطالبات و نظارت بر حسن اجرای پیگیری‌ها و کنترل مورد نیاز
 • نظارت و پیگیری بر تمامی مراحل وصول مطالبات در اداره حقوقی
 • دریافت انواع گزارشات مورد نیاز اداره پیگیری و نظارت بر وصول مطالبات

امکانات سامانه وصول مطالبات شرکت فناوران اطلاات انصار

 • انجام فرآیند کنترل و بررسی تسهیلات و مطالبات کلان و غیر کلان
 • امکان پیگیری سریع و هوشمند وصول مطالبات سر رسید شده
 • امکان پیگیری سریع و هوشمند وصول مطالبات سر رسید گذشته
 • امکان پیگیری سریع و هوشمند وصول مطالبات معوق
 • امکان پیگیری سریع و هوشمند وصول تسهیلات مشکوک الوصول
 • امکان ثبت وضعیت پرونده‌های حقوقی
 • امکان پیگیری پرونده‌های حقوقی
 • امکان ارسال به  دایره حقوقی در هر مرحله

پاسخ دهید