سامانه مدیریت دارائی ها و بدهی ها فناوران اطلاعات انصار
سامانه مدیریت دارائی ها و بدهی ها فناوران اطلاعات انصار

سامانه مدیریت دارایی ها و بدهی ها شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات سامانه مدیریت دارایی ها و بدهی ها شرکت فناوران اطلاعات انصار

 

سامانه مدیریت دارائی ها و بدهی ها
سامانه مدیریت دارائی ها و بدهی ها
سامانه مدیریت دارائی ها و بدهی ها
سامانه مدیریت دارائی ها و بدهی ها
سامانه مدیریت دارائی ها و بدهی ها
سامانه مدیریت دارائی ها و بدهی ها
فعالیت بانکی به صورت مستمر مستلزم اتخاذ تصمیماتی در زمینه جذب منابع و هم چنین تخصیص منابع در زمینه مصارف مختلف است. دو عامل مهم بر روند اتخاذ این تصمیمات تأثیرگذارند. اولین عامل، نرخ بهره است که سیاست‌های بانک در زمینه جذب و تخصیص منابع را تعیین می‌کند. دومین عامل، نقدینگی است که یکی از اصلی‌ترین قیود را در زمینه اتخاذ تصمیمات مرتبط با تخصیص منابع، تشکیل می‌دهد. روند ارزیابی عامل نرخ بهره و نقدینگی و به‌کارگیری آن‌ها در سیستم تأمین و تخصیص منابع بانکی به عنوان مدیریت منابع و مصارف شناخته می‌شود. تصمیمات مرتبط با مدیریت منابع و مصارف در کمیته‌ای با عنوان کمیته مدیریت دارایی – بدهی اتخاذ می‌شود که مسئولیت اصلی را در زمینه جهت‌گیری‌های مالی بانک ایفا می‌کند. هدف اصلی کمیته مدیریت دارایی – بدهی، مدیریت منابع و مصارف ترازنامه‌ای و غیر ترازنامه‌ای، با توجه به عوامل نرخ بهره و نقدینگی است.
مدیریت دارایی – بدهیشامل مجموعه‌ای از ابزارها و روش‌های فنی است، که خلق ارزش برای سهامداران و تحت کنترل بودن ریسک‌ها را تضمین می‌کند. امروزه، روند رو به رشد تغییرِ گرایش بانکداری دنیا از بسط اقلام ترازنامه به سمت تمرکز بر نرخ‌های بازده سرمایه و کنترل ریسک، سبب شده است که دانش مدیریت دارایی و بدهی برای مدیران بانک‌ها برای پاسخگویی به نتایج سود، به یک ضرورت تبدیل شود.

امکانات سامانه ALM شرکت فناوران اطلاعات انصار

 • تعریف درخت customize شده طبق نظر کاربر
 • امکان تخصیص ویژگی به درخت تعریف شده
 • امکان تحلیل درختواره تعریف شده بر اساس نمایه های زمانی مختلف
 • امکان اعمال پارامترهایی مثل نرخ رشد، نرخ نکول و طبقات سررسید شده روی درختواره تعریف شده
 • گزارش شکاف
 • انجام تعدیلات روی  گزارش شکاف که می تواند بصورت انتقال طبقات و یا تخصیص انحرافات باشد.
 • اعمال پارامترهایی مثل نرخ سود، نرخ نکول ، طبقات سررسید شده روی گزارش شکاف
 • تخصیص نرخ سود به سرفصل های درخت تعریف شده
 • امکان تعریف سناریوی نرخ بهره
 • تحلیل حاشیه سود
 • تعریف سناریوی دیرش
 • نمایش پرونده های سررسید شده فعال

پاسخ دهید