سیستم مدیریت اموال فناوران اطلاعات انصار
سیستم مدیریت اموال فناوران اطلاعات انصار

سامانه و سیستم مدیریت اموال شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات سیستم مدیریت اموال شرکت فناوران اطلاعات انصار

سیستم مدیریت اموال
سیستم مدیریت اموال
سیستم مدیریت اموال
سیستم مدیریت اموال
سیستم مدیریت اموال
سیستم مدیریت اموال
سیستم مدیریت اموال
سیستم مدیریت اموال
سیستم مدیریت اموال شرکت فناوران اطلاعات انصار، نظارت و کنترل بر روی اموال سازمان را بر عهده دارد. با توجه به اینکه در هر سازمانی نسبت به وسعت و فعالیت آن ، امکان نگهداری اطلاعات اموال دشوار است و در زمان اموال گردانی مغایرت‌های بی‌شماری به چشم می‌خورد، به‌کارگیری سیستم حسابداری اموال اهمیت دارد. سامانه مدیریت اموال شرکت فناوران حفیظ قادر است هزینه استهلاک دارایی‌ها به‌صورت سیستماتیک ، منظم و دقیق جهت شناسایی سود و زیان و بهای تمام‌شده  محصولات  را در کمترین زمان به روش های مختلف محاسبه نماید.
نگهداری و ثبت تغییرات دارایی‌ها و انتقال آن به دفتر اموال توسط این سامانه  بسیار دقیق انجام شده تا مدیران بتوانند در جهت پیشبرد اهداف کاری کسب‌وکار خود به‌درستی تصمیم بگیرند.همچنین ارتباط با سایر سامانه‌ها مانند انبار ، املاک و بهای تمام‌شده در این سیستم به‌صورت کاملاً مکانیزه برقرارشده است تا فرآیند های دستی و کاغذی حذف گردد.جمعداری کامل و پوشش کامل فرآیندهای چرخش اموال در سازمان و اموال گردانی نیز قابلیت‌های برجسته این سامانه است.
بنابراین به مسئولین سازمان پیشنهاد می‌شود برای انتخاب یک سیستم مدیریت اموال حساسیت‌های زیادی قائل بوده و سامانه مدیریت اموال شرکت فناوران اطلاعات انصار را به‌صورت کامل بررسی نمایند.

امکانات سیستم مدیریت اموال شرکت فناوران اطلاعات انصار

 • تعریف گروه های دارایی چند سطحی
 • انواع تغییرات در دارایی ها
 • تعریف ملحقات دارایی
 • ثبت دارایی در طبقات مختلف دارایی
 • ثبت و تغییر پلاک دارایی
 • ثبت و تغییر مرکز هزینه و استقرار
 • تغییر قسمت
 • ثبت و تغییر قیمت
 • عودت دارایی و نمایش در کارتابل مقصد
 • عملیات مازاد
 • لیست گیری از دارایی ها و ارسال به اکسل
 • اموال گردانی
 • تهیه لیست شمارشی
 • محاسبه استهلاک
 • گزارش کارت دارایی
 • گزارش دارایی بر اساس طبقه و گروه دارایی
 • گزارش استهلاک بر اساس مرکز استقرار و هزینه

 

پاسخ دهید