سامانه عملکرد تراکنش های POS
سامانه عملکرد تراکنش های POS

سامانه عملکرد تراکنش های pos شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات سامانه عملکرد تراکنش های POS شرکت فناوران اطلاعات انصار

 

سامانه عملکرد تراکنش های POS
سامانه عملکرد تراکنش های POS
سامانه عملکرد تراکنش های POS
سامانه عملکرد تراکنش های POS
داده‌های مربوط به معاملات بانکداری خرد یک ثروت باورنکردنی برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌کند. از این داده‌ها، می‌توان رفتار مشتری، کارایی فروشگاه و کارکنان آن، اثربخشی تبلیغات، محرک‌های سود، رفتارهای متقلبانه و مشکوک و بسیاری دیگر از عوامل مهم استخراج شود؛ اما به‌صورت کلی تنها ۱۵ الی ۳۰ درصد از دارندگان این اطلاعات، از آن استفاده می‌کنند.
اجرای صحیح برنامه‌ها و تحقق اهداف در بانکداری الکترونیکی مستلزم مدیریت و نظارت دقیق بر فرآیندها و گردش اطلاعات پذیرندگان و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مختص آن‌ها است. پراکندگی جغرافیایی تجهیزات پرداخت و پایانه‌ها در سراسر کشور، حجم بالای عملیات فنی و پشتیبانی و مکانیزه نمودن کلیه فعالیت‌ها، ضرورت تولید، طراحی و توسعه نرم‌افزار «بررسی عملکرد تراکنش‌های POS» به‌عنوان یکی از سامانه‌های پرداخت الکترونیکی در کنار سامانه جامع متمرکز یکپارچه بانکی مطرح می­ کند. بر این اساس، سامانه عملکرد تراکنش های POSباهدف بررسی عملکرد تراکنش‌های مرتبط به پذیرنده‌های دستگاه­های کارت‌خوان (پایانه‌های فروش) و ارائه خدمات و پشتیبانی بهتر توسط شرکت فناوران اطلاعات انصار تولید و ارائه گردید.

امکانات سامانه عملکرد تراکنش های POS شرکت فناوران اطلاعات انصار

 • عملکرد شرکت PSP به ازای نوع خدمت (خرید، مانده گیری ، پرداخت قبض و …)
 • بررسی عملکرد شرکت های PSP در تعداد خطاهای تراکنش
 • بررسی عملکرد شرکت PSP در ابزار کارتخوان های فروشگاهی
 • سهم شرکت PSP در  تراکنش های موفق و ناموفق از کل تراکنش ها
 • سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت های PSP از بازار تراکنش های حوزه پرداخت الکترونیک کارت
 • شناسایی کارتخوان های فعال و غیر فعال
 • سهم هر یک از شرکتهای PSP از تعداد تراکنش های کارتخوان فروشگاهی در استانهای کشور
 • سهم هر یک از شرکتهای PSP از تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در استانهای کشور
 • آنالیز خطاهای تراکنش
 • سهم کارت های بانکی از تراکنش ها
 • هزینه سرویسهای شرکت PSP
 • رتبه بندی اصناف
 • رتبه بندی پذیرنده ها بر اساس کلاس پذیرندگی
 • عملکرد شرکتهای PSP در ابزار کارتخوانهای فروشگاهی کمتراکنش و فاقد تراکنش
 • گروه بندی ترمینال ها طبق تعاریف شاپرک(پرتراکنش ، دارای تراکنش ، کم تراکنش و فاقد تراکنش)
 • گروه بندی تعدادی و مبلغی بر اساس نوع ترمینال (Typical , Gprs, Branch , …)
 • بررسی عملکرد پروژه ها ، سرجمع پروژه ها (خاص بانک انصار)

پاسخ دهید