سامانه سرویس پرداخت فناوران اطلاعات انصار
سامانه سرویس پرداخت فناوران اطلاعات انصار

سامانه سرویس پرداخت شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکاناتسرویس پرداخت فناوران اطلاعات انصار

 

سامانه سرویس پرداخت فناوران اطلاعات انصار
سامانه سرویس پرداخت فناوران اطلاعات انصار
سامانه سرویس پرداخت فناوران اطلاعات انصار
سامانه سرویس پرداخت فناوران اطلاعات انصار

ازآنجایی‌که بانکداری و بانکداری الکترونیکی از صنایع کاملاً سرویس گرا هستند، در هرلحظه نیاز به تعریف سرویس پرداخت جدید ایجاد می‌شود. بنابراین بانک باید قادر باشد به تعداد زیاد و به‌دلخواه در سامانه‌های پرداخت خود خدمات پرداخت شرکتی تعریف و از سرویس‌های تسویه با شرکت طرف قرارداد استفاده کند.

از طرفی تعریف سرویس‌های پرداخت در سویچ بانکی موجود محدود بوده و تعریف سرویس‌های جدید هزینه و زمان‌بر است. بنابراین تصمیم بر آن شد سامانه « سامانه مدیریت سرویس پرداخت و تسویه » باهدف زیر ایجاد گردد :

 • ارائه سرویس پرداخت به سامانه‌های موجود در بانک
 • امکان تعریف سرویس پرداخت‌های نامحدود در سیستم
 • امکان تعریف سرویس پرداخت قبضی( به همراه کد ۳ رقمی) و یا سرویس غیر قبضی
 • امکان تعریف حساب تسویه برای هر سرویس پرداخت
 • امکان تعریف اطلاعات شرکت طرف حساب
 • امکان اتصال به یک سرویس پرداخت ثابت جهت انجام عملیات پرداخت از طریق سرویس یاقوت
 • امکان نگهداری مبالغ پرداخت‌شده در یک حساب مشخص(حساب واسط)
 • امکان تسویه‌حساب با شرکت طرف حساب به‌صورت سامانه‌ای در زمان‌بندی مشخص
 • امکان اخذ گزارش‌های پرداخت‌های انجام‌شده ، برگشت شده ، و انجام‌نشده
 • امکان اخذ گزارش‌های مانده تسویه نشده برای هر شرکت به‌صورت آنی
 • گزارش از مانده‌حساب واسط به‌صورت کلی
 • گزارش‌های تجمیعی و دوره‌ای از سرویس‌های پرداخت

پاسخ دهید