سامانه رفاهی
سامانه رفاهی

سامانه و سیستم رفاهی شرکت فناوران اطلاعات انصار

سامانه رفاهی
سامانه رفاهی
سامانه رفاهی
سامانه رفاهی
سامانه رفاهی
سامانه رفاهی
سامانه رفاهی
سامانه رفاهی
با هدف ایجاد انگیزه و برقراری عدالت بین تمامی کارکنان و باتوجه به عملکرد کارکنان  در طول دوره خدمت، سامانه رفاهی شرکت فناوران اطلاعات انصار این امکان را برای کارشناسان حوزه منابع انسانی بوجود می‌آورد تا با برنامه ریزی و مدیریت منابع رفاهی خود بتوانند امکانات رفاهی  به بهترین روش، برای کلیه پرسنل طراحی و مدیریت نمایند. این سیستم از ۷ زیر سامانه با عناوین تسهیلات پرسنل، مهمانسرا، خانه‌های سازمانی، پرونده پزشکی،  اردو، پس انداز پرسنل و سهام تشکیل شده است. به منظور تسهیل در مدیریت خدمات برخی از اطلاعات مورد نیاز این سیستم به صورت اتوماتیک از سیستم حقوق دستمزد دریافت و بروزرسانی می گردد.

امکانات سیستم رفاهی شرکت فناوران اطلاعات انصار

  • امکان طراحی تسهیلات با شرایط و قوانین مختلف
  • امکان مدیریت  و کنترل شرایط پرداخت تسهیلات
  • امکان محاسبه اقساط و معرفی به بانک مربوطه
  • امکان مدیریت باز پرداخت اقساط و ارتباط با سامانه حقوق دستمزد
  • کمک‌های نقدی و غیر نقدی
  • مدیریت تمامی پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی به  پرسنلی که شامل شرایط  کمک می‌باشد
  • مدیریت درخواست‌های پرسنل جهت استفاده از مهمانسرا‌ها
  • مدیریت ظرفیت مهمانسرا‌ها
  • ثبت و مدیریت اطلاعات خانه‌های سازمانی
  • ثبت و مدیریت اطلاعات پزشکی کارکنان به صورت دوره ای در راستای بهره‌گیری هر چه بهتر از خدمات مشاوران پزشکی

 

پاسخ دهید