سامانه جستجوگر شعبه فناوران اطلاعات انصار
سامانه جستجوگر شعبه فناوران اطلاعات انصار

سامانه جستجوگر شعبه شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات جستجوگر شعب فناوران اطلاعات انصار

سامانه جستجوگر شعبه
سامانه جستجوگر شعبه
به منظور ایجاد سهولت برای مشتریان بانک ها ، سامانه های Location Base می توانند تاثیر بسزایی در توزیع خدمت رسانی شعب به مشتریان ایجاد نمایند. به همین منظور سامانه جستجو گر شعب فناوران اطلاعات انصار با توجه به اهداف ذیل تولید گردید:
  • ایجاد سهولت برای یافتن مکان فیزیکی شعب بانک بر روی نقشه
  • ایجاد امکان نوبت دهی در شعب بانک از راه دور
  • سهولت در مسیریابی و تخمین زمان انتظار برای مراودت با شعب بانک و ATMها

 

 


امکانات جستجوگر شعب فناوران اطلاعات انصار

  • مسیریابی برای یک شعبه خاص
  • مشاهده شعب برروی نقشه
  • نوبت دهی برای یک شعبه خاص
  • جستجو شعب براساس میزان فاصله از مکان کنونی
  • جستجو شعب براساس مشخصات شعب (آدرس، محله، ارزی/ریالی)
  • امتیازدهی به شعب
  • امکان مشاهده وضعیت ATMها

 

پاسخ دهید