زیر سامانه خزانه داری فناوران اطلاعات انصار
زیر سامانه خزانه داری

زیرسامانه خزانه داری شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات زیر سامانه خزانه داری شرکت فناوران اطلاعات انصار

 

زیر سامانه خزانه داری
زیر سامانه خزانه داری
زیر سامانه خزانه داری
زیر سامانه خزانه داری
گسترش فزاینده و پیچیدگی های فعالیت های اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوردن اطلاعات دقیق و وسیع از طریق سیستم های حوزه مالی از سوی دیگر به تدوین اصول و ابداع روش ها و راه حل های نوین حسابداری و تسریع و دگرگونی شیوه های متعارف در چند دهه اخیر انجامیده است. در این راستا موضوعاتی نظیر کنترل نقدینگی و صورت جریان وجوه نقد ازاهمیت فوق العاده برخوردار بوده و مورد توجه بنگاه های اقتصادی و تجاری می باشد. به همین جهت نرم افزار مدیریت منابع و وجوه نقد دارای نقش بسیار مهم بوده و شرکت فناوران اطلاعات انصار بر آن شد تا زیرسامانه خزانه داری را برای مدیریت هرچه آسان تر این جریانات تولید نماید.

امکانات زیر سامانه خزانه داری شرکت فناوران اطلاعات انصار

 • امکان تعریف انواع بانک و شعب مرتبط و حسابهای مربوطه
 • امکان افتتاح حساب، تعریف دسته چکها و کنترل روند صدور عملیات بانکی چک ها
 • انجام کلیه امور بانکی چکها شامل دریافت و پرداخت، واگذاری، وصول، برگشت، استرداد،خرج کرد، ضمانت و ابطال آنها
 • پرفراژ چک با انجام تنظیمات لازم المانهای واقع بر روی چک با توجه به گوناگون بودن دسته چکهای بانک های مختلف
 • امکان معرفی و کنترل موجودی صندوقها (ریالی، ارزی، مسکوکات، اسناد بهادار و مدت دار)
 • ثبت و چاپ اسناد دریافت و پرداخت به صورت چند ردیفی نامحدود برای هریک از صندوقها و بانکهای تعریف شده
 • ثبت و صدور رسید برای کلیه مراحل عملیات دریافت و پرداخت
 • امکان گرفتن مغایرت بانکی از بانکهای مختلف با کنترل دقیق ریز عملیات
 • ثبت برگه های دستور پرداخت و یا مجور دریافت (با امکان کنترل مانده حسابها)
 • امکان ارائه گزارش خلاصه وضعیت و موجودی بانک و صندوق در هر لحظه
 • چاپ اعلامیه واگذاری به تفکیک هر بانک
 • قابلیت انتقال حسابهای مانده دار به دوره بعد (شامل ریز دریافتی، پرداختی، درجریان وصول، مانده موجودی بانکها و…)
 • صدور همزمان و غیر همزمان اسناد حسابداری برای کلیه مراحل با کنترل دقیق و نیاز به حداقل دانش حسابداری
 • قابلیت دسته بندی و گروه بندی دریافت ها و پرداخت ها و تهیه گزارش های مربوط (منابع و مصارف)
 • امکان تهیه دفاتر و گزارش های ریز، تحلیلی دریافت و پرداخت به تفکیک صندوق یا بانک، طرف حساب و …

خرید محصول

پاسخ دهید