زیر سامانه حقوق و دستمزد
زیر سامانه حقوق و دستمزد

زیرسامانه حقوق و دستمزد شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات زیر سامانه حقوق و دستمزد شرکت فناوران اطلاعات انصار

 

زیر سامانه حقوق و دستمزد
زیر سامانه حقوق و دستمزد
زیر سامانه حقوق و دستمزد
زیر سامانه حقوق و دستمزد
سیستم پرسنلی و حقوق دستمزد یکی از مهم‌ترین عوامل مدیریت منابع انسانی است. بکارگیری صحیح این سیستم تاثیر مثبتی در جذب نیرو، رضایت کارکنان و همچنین ایجاد عوامل انگیزشی در پرسنل را به‌ همراه خواهد داشت. سیستم حقوق دستمزد وظیفه پرداخت و هزینه‌یابی واحد‌های داخلی، تولیدی و پشتیبانی که از اصلی‌ترین عوامل هزینه‌های هر سازمان و مجموعه و همچنین یکی از عوامل بهای تمام شده که بخش محاسبه حقوق دستمزد کارکنان می‌باشد را به عهده دارد این سیستم با تهیه امکان فرمول نویسی توط کاربر این امکان را می دهد تا سازمان حقوق و دستمزد خود را مطابق با نیاز های خود طراحی نماید.از دیگر مزایا ی سیستم حقوق و دستمزد دسته بندی مراکز هزینه جهت کنترل دقیق هزینه های سازمان می باشد.

 


امکانات زیر سامانه حقوق و دستمزد شرکت فناوران اطلاعات انصار

 • ثبت اطلاعات پرسنلی و پرداخت‌های مستمر و تعدیلات
 • تعریف قوانین مربوط به جداول پرداخت‌ها و کسور به ساده‌ترین روش
 • معرفی و تغییر جدول‌های مالیاتی
 • عملیات مربوط به وام‌ها و ضامنین وام
 • امکان پرداخت مساعده، پیش‌پرداخت
 • محاسبات عیدی و پاداش و مالیات با در نظر گرفتن معافیت‌ها
 • محاسبه و صدور سند ذخیره سنوات
 • امکان اعمال تغییرات معوقه جداول پرداخت و کسر با احتساب بیمه مالیات
 • امکان تسویه حساب و تغییر وضعیت پرسنل
 • امکان محاسبه مجدد ناشی از تغییر قوانین و روش‌های حقوق و دستمزد
 • امکان تهیه گزارش‌های بیمه، مالیات و تهیه پرونده های مکانیزه برای تمامی سازمانهای ذیربط نظیر  بانک‌ها، بیمه ها،دارائی و …
 • امکان طراحی گزارشاتی که در جداول از  پیش چاپ شده تهیه
 •  می شوند،نظیر فیش حقوق
 •   امکان ارسال فیش به آدرس ایمیل کارکنان
 •  امکان صدور سند حسابداری

خرید محصول

 

پاسخ دهید