زیر سامانه حسابداری مالی فناوران اطلاعات انصار
زیر سامانه حسابداری مالی فناوران اطلاعات انصار

زیرسامانه حسابداری شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات زیر سامانه حسابداری مالی شرکت فناوران اطلاعات انصار

 

زیر سامانه حسابداری مالی
زیر سامانه حسابداری مالی
زیر سامانه حسابداری مالی
زیر سامانه حسابداری مالی
چرخه کار در نرم افزار حسابداری مالی منطبق با چرخه عملیات حسابداری است، بدین ترتیب که با ایجاد محدوده دوره مالی و تعیین کدینگ حسابداری و سطوح طبقه بندی اطلاعات، نرم افزار آماده بهره برداری است وهم چنین کاربران از طریق صدور سند حسابداری به ثبت و ضبط رویدادهای مالی می پردازند. نحوه ثبت اسناد حسابداری به دو صورت سیستمی (از طریق سیستم های دیگر) و صورت ثبت سند توسط کاربران در سیستم حسابداری قابل انجام است.
درنهایت در پایان دوره مالی با اجرای عملیات پایان سال مالی و صدور خودکار اسناد بستن حساب های موقت و سند اختتامیه، دوره مالی پایان یافته و ادامه عملیات در سال بعد دنبال می شود. بدیهی است پس از تصویب صورت های مالی در مجمع و تهیه اظهارنامه مالیاتی، سند افتتاحیه در دوره مالی جدید به صورت خودکار ایجاد می گردد.

 


امکانات زیر سامانه حسابداری مالی شرکت فناوران اطلاعات انصار

 • کدینگ حسابداری پویا و با تعداد دارای ۶ سطح
 • دارای سه سطح تفصیلی شناور
 • امکان تعیین تعداد سطوح کنترل و کنترل کننده های اسناد به صورت پویا و به دلخواه کاربر
 • ثبت سند حسابداری با کنترل و کاربری آسان و امکان فیلترینگ و مرتب سازی کلیه ستون ها بر اساس نیاز
 • امکان گروه بندی نمایش اسناد و فرم های گزارشات براساس ستون های دلخواه و ارسال نتایج فیلتر شده به چاپ
 • ثبت و مدیریت دقیق اسناد اختتامیه و افتتاحیه و اعلامیه های بدهکار و بستانکار به صورت اتوماتیک
 • داشتن امکانات درج، ادغام، شبیه سازی، تغییر شماره و مرتب سازی اسناد جهت سهولت در صدور سند
 • امکان تعیین سال های مالی متعدد و جابجایی سریع بین سال های مالی
 • دریافت انواع گزارشات مالی شامل خلاصه اسناد و دفاتر حسابداری جهت ارائه به مراکز مربوطه
 • امکان دریافت ترازهای مختلف شامل چهار، شش، هشت و دوازده ستونی و تفکیکی در هر یک از سطوح حسابداری
 • امکان دریافت ترازهای مراکز و پرونده به صورت مجزا و دریافت گردش آنها
 • دریافت انواع صورت ها از گردش حساب هر سر فصل در سطوح مختلف و گزارشات و نمودارهای متفاوت از آنها
 • تحلیل گردش های مالی اشخاص و شرکت ها با استفاده از گزارشات تفصیلی تحلیلی، مقایسه ماهیانه و آنالیز حساب ها
 • ثبت کلیه وقایع کاربری و تعیین سطوح دسترسی عملیاتی و اطلاعاتی کاربران جهت حفظ امنیت اطلاعات
 • دریافت کلیه اسناد مربوط به سایر سیستم ها و نمایش دسته بندی شده آنها براساس دسترسی کاربر

خرید محصول

 

پاسخ دهید