زیر سامانه حسابداری انبار فناوران اطلاعات انصار
زیر سامانه حسابداری انبار فناوران اطلاعات انصار

زیر سامانه حسابداری انبار شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات زیر سامانه حسابداری انبار شرکت فناوران اطلاعات انصار

 

زیر سامانه حسابداری انبار
زیر سامانه حسابداری انبار
زیر سامانه حسابداری انبار
زیر سامانه حسابداری انبار
با استفاده از نرم افزار مدیریت انبار، مدیریت مدیریت انبار و انبار گردانی به صورتی غیر قابل تصور انجام پذیر خواهد بود که از هزینه های هر ساله مدیران سازمان ها ، برای آگاهی از موجودی کالا و طبقه بندی آنها می کاهد ، به همین علت با استفاده از نرم افزار مدیریت انبارکمک بزرگی به مدیران خواهد شد.
بهره گیری از نرم افزار انبارداری در سازمان ها چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی که نیاز به نرم افزار مدیریت انبار دارند به مدیران بخش ها در راستای تأمین و نگهداری کالاهای مورد نیاز سازمان ها کمک وصف ناپذیری خواهد کرد به طوریکه با خیالی آسوده برای ایجاد و تشکیل انبارها به واسطه ی نرم افزار حسابداری انبار تلاش خواهند کرد.
با وجود نرم افزار انبارداری ، مدیران راحت تر می توانند قسمت انبارهای مؤسسات صنعتی را اداره کنند. بدین صورت بسته به نوع صنعت و بزرگی مؤسسه و حتی سیاست کاری مؤسسه می توانند انبارها را به دلخواه خود با نرم افزار حسابداری مدیریت انبار مدیریت کنند.

امکانات زیر سامانه حسابداری انبار شرکت فناوران اطلاعات انصار

 • امکان تعریف انبار و گروه های انبار به صورت نامحدود و درختی و امکان جابجایی گروه ها و انبارها با حفظ سابقه گردش
 • تعیین کالاهای عضو انبار جهت کنترل منطقی گردش و جلوگیری از اشتباه کاربری
 • امکان تعریف کالا و گروه های کالا به صورت نامحدود و قدرت جابجایی گروه ها و کالا ها با حفظ سابقه گردش
 • کنترل موجودی (حداقل و حداکثر موجودی، نقطه سفارش و میزان سفارش) و آلارم سفارش کالا و اعلام موجودی
 • امکان تعیین کالاهای مشابه جهت استفاده در صنایع خاص
 • مدیریت کنترل شاخص نامحدود جهت جلوگیری از تعدد کدینگ کالا در ساختارهای منظم
 • امکان تعریف کدینگ کالا و گروههای کالا بدون وابستگی به گروه های بالاتر و یا استفاده از روش کنترل شده
 • ثبت کلیه ورودی ها و خروجی ها و اصلاحیه های مربوط با عملکرد های قابل تعریف برای آنها جهت دسته بندی دقیق
 • امکان صدور مجوز خروج کالا بر اساس حواله های ثبت شده در سیستم و چاپ جهت تایید خروج از انبار
 • امکان صدور و ورود داده ها در سیستم در قالب XML با استفاده از استاندارد های موجود (Import & Export)
 • امکان صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیک از سیستم انبار و بر اساس نوع سند وارده و صادره
 • انتقال کالا میان انبارها با استفاده از حواله مستقیم میان انبارها
 • عملیات انبارگردانی با دوره های قابل تعریف و خصوصیات قابل تنظیم و صدور تگ های مربوطه براساس شرایط
 • ثبت اتوماتیک نتایج ناشی از انبارگردانی به عنوان موجودی اول دوره بعد
 • گزارشات متنوع گردش کالا و انبار بر اساس پارامترها و گروه های قابل انتخاب
 • گزارشات کاردکس و موجودی کالا بر اساس گروه ها و خصوصیات قابل انتخاب و آمارهای مربوط

خرید محصول

 

پاسخ دهید