زیر سامانه حسابداری اموال فناوران اطلاعات انصار
زیر سامانه حسابداری اموال فناوران اطلاعات انصار

 

زیر سامانه حسابداری اموال
زیر سامانه حسابداری اموال
زیر سامانه حسابداری اموال
زیر سامانه حسابداری اموال
با جمع‌آوری اطلاعات مربوط به دارایی‌های خریداری شده در سازمان‌ها و هم چنین نظارت صحیح بر وضعیت این‌گونه دارایی‌ها به منظور جایگزینی به موقع، کسب اطمینان از پوشش بیمه‌ای مناسب،کنترل نقل و انتقال، محاسبه استهلاک و ….. در یک بانک اطلاعاتی متمرکز، ضمن پردازش و داده‌کاوی این اطلاعات، می‌توان کنترل قدرتمندی بر روی وضعیت دارایی‌های موجود در سازمان و روند سرمایه گذاری در این حوزه داشت.
با استفاده از سیستم دارایی ثابت، ضمن مدیریت متمرکز دارایی‌های متنوع، می‌توان یکپارچگی اطلاعات، انعطاف‌پذیری در کنترل ورود و خروج دارایی‌های متنوع، محاسبه استهلاک دارایی‌ها به صورت خودکار و سهولت در کاربری را تجربه کرد. از مزیت های این سیستم کنترل و ردیابی کلیه اموال و دارائی های منقول و غیر منقول سازمان توسط واحد حسابداری و کنترل اموال می باشد.

امکانات زیر سامانه حسابداری اموال شرکت فناوران اطلاعات انصار

 • امکان تعریف گروه بندی و دسته بندی های اموال و تعیین روش و نرخ محاسبه استهلاک
 • ثبت اطلاعات شناسنامه ای اموال به تفکیک گروه های استاندارد اموال
 • کنترل روند گردش اموال در طول تاریخ شامل چرخه خرید، بهره برداری، تحویل، تعمیرات، حوادث و …
 • ثبت و تعیین محل استقرار، مرکز هزینه، فرد تحویل گیرنده و سایر خصوصیات تحویل کالا
 • امکان ثبت تعدیل، تجدید نظر و تجدید ارزیابی اموال و کنترل همزمان روند
 • ثبت و مدیریت اطلاعات فروش و اهدای اموال، خروج موقت و خروج دائم
 • ثبت و مدیریت اطلاعات تعمیرات و حوادث کالا و آرشیو نمودن ریزتغییرات در کاهش یا افزایش بهای کالا
 • نمایش درختواره استقرار کالا در محلهای فیزیکی سازمان به صورت لحظه ای و با اطلاعات کامل
 • پیش بینی بیمه اموال، بازرسی اموال، نقل و انتقالات اموال، تغییر وضعیت اموال و …
 • صدور اتوماتیک سند حسابداری (تفکیکی یا ترکیبی) متناسب با دسته بندی های موردنظر
 • دریافت گزارشات دارائیهای ثابت در سطوح ریز، صورت خلاصه استهلاک، دارائیهای نزد کارکنان، اموال یک ریالی و …
 • امکان ارائه گزارش خلاصه پرونده اموال شامل کلیات ویژگی های اموال، وقایع رخ داده بر اموال و نمودار چرخه عمر اموال
 • امکان تعیین اموال اسقاطی و فروش جمعی ین اموال و تهیه گزارشات لازم
 • ثبت کلیه وقیع کاربری و تعیین سطوح دسترسی عملیاتی و اطلاعاتی کاربران جهت حفظ امنیت اطلاعات
 • دریافت کارت اموال در فرمت استاندارد بری هر کالا با توجه به خصوصیات ذکر شده

خرید محصول

 

پاسخ دهید