رونمایی از اپلیکیشن موبایلی ماهِرسان (مهارت آموزی سربازان)

 

شرکت فناوران اطلاعات انصار با همکاری ستادکل نیروهای مسلح برای اولین بار اقدام به تولید اپلیکیشن موبایلی به منظور نمایان سازی عرصه های مختلف جهت ایفای نقش سربازان و معرفی مراکز و دوره های متناسب جهت مهارت آموزی آنان قبل از اعزام به دوره خدمت ضرورت نموده است.این اپلیکیشن برای اولین بار در جریان نخستین همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه (سربازان) توسط شرکت رونمایی و به حاضرین ارائه گردید.

رونمایی از اپلیکیشن موبایلی ماهِرسان (مهارت آموزی سربازان) فناوران اطلاعات انصار
رونمایی از اپلیکیشن موبایلی ماهِرسان (مهارت آموزی سربازان) فناوران اطلاعات انصار

رونمایی از اپلیکیشن موبایلی ماهِرسان (مهارت آموزی سربازان)

از جمله قابلیت های این اپلیکیشن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • اخبار و اطلاع رسانی : اطلاع رسانی در آخرین اخبار و اطلاعیه های رسمی مرتبط با کارکنان وظیفه (سربازان)
  • مشوق های سربازان : اطلاع رسانی در خصوص مشوق اختصاص داده شده بر اساس امتیاز هر فرد
  • مراکز مورد تایید : اطلاع رسانی در خصوص مراکز آموزش مورد تایید
  • معرفی دوره ها: اطلاع رسانی در خصوص دوره های آموزشی
  • مهارت ها: اطلاع رسانی در خصوص مهارت های مورد نیاز
  • مشاغل مورد نیاز آینده : اطلاع رسانی در خصوص مشاغل مورد نیاز
  • پروفایل کاربری: امکان مشاهده دوره های گذرانده، امتیازات کسب شده و …