ارزیابی صنعت و بازاریابی اینترنت اشیاء در ایران (قسمت دوم)

اهداف امنیتی اینترنت اشیا فناوران اطلاعات انصار
اهداف امنیتی اینترنت اشیا فناوران اطلاعات انصار
مدل ارزیابی و بازاریابی اینترنت اشیاء
سه مولفه برای خدمات مبتنی بر اینترنت اشیاء وجود دارد. حاشیه، پلت فرم و استفاده کننده. حاشیه شامل جایی است که داده ها از آن تامین یا جمع آوری میگردند. داده ها همچنین می بایست به تعداد مورد نیاز تقلیل یابند و در برخی موارد می بایست تحلیل گردند. سپس داده ها وارد پلت فرم میشوند که اغلب در رایانش ابری صورت میپذیرد و تحلیل بر مبنای الگوریتم ها در رایانش ابری صورت میپذیرد. تحلیل داده های واقعی تعیین میکند که چه اقداماتی مورد نیاز است یا اینکه داده ها می بایست برای استفاده آینده ذخیره گردند یا خیر. در نهایت استفاده کننده ها در ایجاد و استفاده از نتایج حاصل از اینترنت اشیاء مشارکت دارند .
برای فهم بهتر از اینترنت اشیاء این مهم است که فاکتورهای مهم و موثر بر عملکرد یک فن آوری جدید یا نوآوری را مورد توجه قرار داد. سایر مطالعات بر نقش عوامل مرتبط با عرضه و تقاضای فن آوری و همچنین موسسات رسمی و غیررسمی در طی کردن مسیر ارائه یک تکنولوژی نوآورانه همچون اینترنت اشیاء تاکید کرده‌اند. با توجه به موارد اشاره شده، این مقاله بر این است که نشان دهد که تکنولوژی اینترنت اشیاء چگونه و در قالب چه مدلی از این متغیرها اثر می‌پذیرد و قابلیت گسترش در ایران را دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی بیشتر عوامل اثرگذار اقتصادی و بازاریابی شامل عوامل مرتبط با عرضه و تقاضا همچنین نهادهای رسمی و غیررسمی بر کالا و خدمات مبتنی بر اینترنت اشیاء در ایران انجام شده است.
عوامل مرتبط با تقاضای اینترنت اشیاء
مواردی از جمله اندازه بازار بالقوه برای نوآوری، تکنولوژی موجود، ارتباط متقابل با تکنولوژی‌های تکمیلی را به عنوان عوامل مرتبط با تقاضای نوآوری ارائه داده اند. در ادامه هر یک از این متغیرها تعریف خواهند شد.
۱- اندازه بالقوه بازار: اندازه بالقوه بازار تعیین کننده میزان سود می‌باشد. بازار از مکانیسم پاداش و تنبیه برای کنترل و انتخاب گزینه های جایگزین مختلف استفاده میکند.
۲- تکنولوژی موجود: تقاضا برای تکنولوژی جدید مانند تکنولوژی اینترنت اشیاء زمانی که تکنولوژی موجود غیر جذاب است بالا خواهد بود.
۳- ارتباط متقابل با تکنولوژی‌های تکمیلی: ارتباط با تکنولوژی‌های تکمیلی این اجازه را به استفاده کنندگان بالقوه میدهد تا اطلاعات و مهارت های مورد نیاز برای تکنولوژی جدید را به دست آورند. از اینرو کشورهایی با زیربنای تکنولوژیک پایین احتمالا نرخ کمتری از گسترش تکنولوژی جدید را خواهند داشت (آنتونلی، ۱۹۸۶). در حوزه اینترنت اشیاء میتوان گفت که کشورهایی که گستره و عمق بیشتری در انطباق با کامپیوتر، دستگاه های موبایل و سایر نرم افزارها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند احتمالا در انتشار و گسترش اینترنت اشیاء موفق تر خواهند بود. وجه دیگر این ارتباط استانداردهای سازگار می‌باشد که منجر به کارکرد تکنولوژی جدید با بهره‌گیری از ارتباط متقابل با سیستم‌های گوناگون می‌گردد. اغلب محصولات الکترونیک معاصر نیازمند نرم افزارها، دسترسی ها و لوازم جانبی مناسب می‌باشند. سازگاری با تکنولوژی‌های موجود مورد استفاده به وسیله استفاده کنندگان می‌تواند انتشار تکنولوژی جدید را شدت دهد. از جمله این تکنولوژی‌های تکمیلی میتوان به زیربناهای اینترنت اشیاء شامل فناوری RFID، شبکه‌های حسگر بی سیم، موبایل، کامپیوتر و تکنولوژی رایانش ابری اشاره کرد که در ادامه هر یک به شکل مختصر توضیح داده شده‌اند:

اینترنت اشیاء در ایران

الف) فناوری RFID
در سناریوی اینترنت اشیاء، نقش کلیدی توسط سیستم شناسایی فرکانس رادیویی که از یک یا چند خواننده و یک تگ تشکیل شده است ایفا می‌گردد. این فناوری امکان شناسایی خودکار اشیاء را ممکن می‌سازد و به هر شی یک هویت دیجیتالی منحصر به فرد اختصاص می‌دهد و به این ترتیب این امکان را که شی بتواند به یک شبکه یکپارچه از خدمات و اطلاعات متصل و با آن تبادل خدمات و اطلاعات داشته باشد را ممکن می‌کند.
ب) شبکه‌های حسگر بی سیم
جزء کلیدی دیگر محیط اینترنت اشیاء، شبکه‌ی حسگر بی سیم می‌باشد. به عنوان مثال شبکه‌های حسگر بی سیم می‌توانند با سیستم شناسایی فرکانس رادیویی برای ردیابی بهتر اشیاء همکاری کرده و اطلاعات مربوط به موقعیت و غیره یک شی را به صورت دقیق‌تری بدست آورده و گزارش دهد. با توجه به اینکه شبکه‌های حسگر بی سیم امکان فراهم آوردن داده‌های مختلف را دارند در کاربرد‌های گوناگون همچون بـهـداشت و درمان، دولت و خدمات زیست محیطی (امداد رسانی)، دفاع (ردیابی هدف نظامی و نـظارت(، اکتشاف محیط‌های خطرناک، سنجش زمین لرزه و غیره استفاده می‌شوند.
ج)رایانش ابری
رایانش ابری مدلی برای فراهم کردن دسترسی آسان بر اساس تقاضای کاربر از طریق شبکه به مجموعه‌ای از منابع رایانشی قابل تغییر و پیکربندی مثل شبکه‌ها، سرورها، فضای ذخیره‌سازی، برنامه‌های کاربردی و سرویس‌ها است که این دسترسی بتواند با کمترین نیاز به مدیریت منابع و یا نیاز به دخالت مستقیم فراهم‌کننده سرویس به سرعت فراهم شده یا آزاد گردد.

منابع
– Kosmatos. Evangelos A., Tselikas. Nikolaos D., Boucouvalas. Anthony C.. “Integrating RFIDs and smart objects into a UnifiedInternet of Things architecture,” Advances in Internet of Things, vol. 1, pp.5-12, 2011.- Kshetri, Nir, “The evolution of the internet of things industry and market in China: An interplay of institutions, demands and supply”, Telecommunications Policy, Vol. 41, pp. 49–۶۷, ۲۰۱۷٫- Dosi, G. Technological paradigms and technological trajectories: A suggested interpretation of the determinants and directions of technical change”. Research Policy, Vol. 11, pp. 47–۱۶۲, ۱۹۸۲٫- Freeman, C. “The economics of technical change”. Cambridge Journal of Economics, Vol. 13, pp. 463–۵۱۴, ۱۹۹۴٫
[۲۱] Allen, D. “New telecommunications services: network externalities and critical mass”. Telecommunications Policy, Vol. 24, pp. 257–۲۷۱, ۱۹۹۸٫- David, P. A., & Greenstein, S. “The economics of compatibility standards: an introduction to recent research”. Economics of Innovation and New Technology, Vol. 1, pp. 3–۴۱, ۱۹۹۰٫

– Greenstein, S. “ Creating economic advantage by setting compatibility standards: can ‘Physical Tie-Ins’ extend monopoly power?”, Economics of Innovation and New Technology, Vol. 1, pp. 63–۸۳, ۱۹۹۰٫
– Alamri, A. et al. “A survey on sensor-cloud: architecture, applications, and approaches,” International Journal of Distributed Sensor Networks, Vol. 17, pp. 24-32, 2013.

– P. Mell and T. Grance. “The NIST definition of cloud computing,” Communications of the ACM, vol. 53, PP. 50-57, 2010.