اعضای هیات مدیره فناوران اطلاعات انصار
اعضای هیات مدیره فناوران اطلاعات انصار

اعضای هیات مدیره شرکت فناوران اطلاعات انصار

علی رضازاده بنارئیس هیات مدیره
معاونت فناوری اطلاعات بانک انصار
رحیم قسیمیعضو هیات مدیره
رئیس اداره پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک انصار
ابراهیم محمدی نایب رئیس هیات مدیره
معاونت حسابرسی و بازرسی بانک انصار
سید سعید کریمیعضو هیات مدیره
مدیرعامل شرکت نقش آفرینان توسعه اروند
مجید غیوری ثالثعضو هیات مدیره
عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد مهدی متولیمدیر عامل
دکترای مهندسی نرم افزار، فوق لیسانس طراحی
و تولید نرم افزار ، فوق لیسانس MBA
سبد خرید خالی می باشد