اعضای هیات مدیره فناوران اطلاعات انصار
اعضای هیات مدیره فناوران اطلاعات انصار

اعضای هیات مدیره شرکت فناوران اطلاعات انصار

علی رضازاده بنا
رئیس هیات مدیره
معاونت فناوری اطلاعات بانک انصار
رحیم قسیمی
عضو هیات مدیره
رئیس اداره پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک انصار
ابراهیم محمدی
نایب رئیس هیات مدیره
معاونت حسابرسی و بازرسی بانک انصار
سید سعید کریمی
عضو هیات مدیره
مدیرعامل شرکت نقش آفرینان توسعه اروند
مجید غیوری ثالث
عضو هیات مدیره
عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد مهدی متولی
مدیر عامل
دکترای مهندسی نرم افزار، فوق لیسانس طراحی
و تولید نرم افزار ، فوق لیسانس MBA
سبد خرید خالی می باشد